İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği; savaş, afet ve yoksulluk olan tüm ülke ve bölgelerde faaliyetler yürütür.

İlave Bilgiler

• Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.

• Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

• Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

• Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

• Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

• Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.